>>>>>Kerk in AKTIE>>>>>>>

Start 15cent-actie

 
Slechts 15 cent per dag is al genoeg om een kind een gezonde maaltijd,
een leerzame schooldag of schoon drinkwater te bezorgen. Voor dat kleine bedrag
kan een kind met een gevulde maag naar school.


Daardoor heeft het kans op een baan en kan het later zijn gezin onderhouden.
Dat biedt ook perspectieven voor de generaties daarna. Een voor ons onbetekenend
bedrag kan voor een kind dingen in gang zetten.
Zo wordt met uw bijdrage via Kerk in Actie in andere landen een wonder verricht.
 ‘Het wonder van 15cent’.
Steun kinderen in de gevangenis via Kinderen in de Knel.