Jeugdwerk

                                          Stuurgroep

     

 

De Stuurgroep Christelijk Jeugd en Jongerenwerk Schipluiden

 bestaat uit de jeugdouderlingen en een aantal vrijwilligers.

 

De Stuurgroep ‘stuurt’ het totale jeugdwerk in Schipluiden,

coördineert dit en zet de lijnen voor de langere termijn uit.

Tevens fungeren de leden als contactpersoon namens een bepaalde activiteit.

 

 Jeugdouderlingen:

 

Er zijn twee vacatures voor jeugdouderling.

Misschien iets voor jou?

 Informeer er eens vrijblijvend naar!

 

 

 Oud papier

 

Op de tweede vrijdag in de maand wordt er oud papier opgehaald.

Het verdiende geld wordt besteed aan het jeugdwerk.

 

contactpersoon:    Hans van Leeuwen        380 95 90

                       

Kinderoppas

 

s Zondags tijdens de ochtenddienst en op kerkelijke hoogtijdagen

is er kinderoppas voor kinderen t/m 3 jaar.
U kunt uw kinderen een kwartier voor het begin van de kerkdienst

bij de oppasdienst brengen in het Anker.

 

 

 

                                                                                 Kindernevendienst

 

Miriam Tange 3805223

 

Elke zondagochtend is er kindernevendienst. Er zijn drie groepen:

groep 1 tot 4 basisschool
groep 5 tot 8 basisschool

 

De kinderen verlaten de kerk voor de schriftlezing en ze komen weer terug na de gebeden. Er tevens nevendienst voor jongeren van 12 jaar en ouder: 

 

 Eigenwijs kinder koor

 

We zijn op zoek naar muzikale mensen die bij toerbeurt leiding willen geven aan een oefenavond. Je hoeft daarvoor geen dirigent te zijn.

 

Informatie

 

Elma Bakker 3808261

Arianne Thijs 0647788977