Publiciteit

Samen

 

Kopij voor de wekelijkse kerkbode, die op donderdag verschijnt, kunt u inleveren voor zaterdagmiddag 12.00 uur. Bij voorkeur per e-mail,

maar mag ook bij het huisadres van beide correspondenten.

Afwisselend voeren de heer C.J Snijders en de heer G.de Wilde redactie.

       Plaatselijke redactie

 

 

C.J. Snijders e-mail:kopij SAMEN
A Schouten   e-mail:kopij SAMEN

Berichten voor het kerkblad moet u aan bieden via e-mail.

Voor een abonnement kunt u contact opnemen met de uitgever:

Drukkerij van Deventer bv,

Marconistraat 10, 2691 GW 's-Gravenzande, e-mail: samen@vandeventer.nl

    

      Groene boekje

 

Het Groene Boekje komt elke zomer uit en bevat alle namen en adressen van gemeenteleden die meewerken aan de activiteiten van de Protestantse Gemeente in Schipluiden, alsmede een beschrijving van die activiteiten. Het Groene Boekje is ook een uitnodiging om deel te nemen aan wat er georganiseerd wordt in de gemeente.


Redactie: Dhr. M. Ruijsbroek mail   

      

      ‘t Kerkschip

t Kerkschip houdt u op de hoogte van wat er speelt in de gemeente.

Het brengt nieuws, artikelen, achtergronden, aankondigingen van activiteiten enz.

‘t Kerkschip komt eenmaal per half jaarl uit, nl. 

Kopij kunt u mailen naar: 't Kerkschip