Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Het is al jaren gebruikelijk dat in januari de envelop voor uw vrijwillige kerkelijke bijdrage bij u wordt bezorgd. Hoewel deze actie Kerkbalans landelijk is, zijn alle bijdragen bestemd voor onze eigen Protestantse Gemeente in Schipluiden. De kerk is een plaats waar je samen komt om God te ontmoeten en een plaats waar iedereen welkom is. Kerkbalans is onze belangrijkste inkomstenbron, waaruit onder andere predikanten, onderhoud van ons historisch kerkgebouw, kosters, organisten, kerkdiensten, jeugd- en jongerenwerk en wijkactiviteiten worden betaald. Daarom vragen wij u ook dit jaar weer mee te doen aan de actie Kerkbalans 2019. Uw financiële steun is van groot belang.
De actie Kerkbalans heeft dit jaar als thema “GEEF VOOR JE KERK”. Een aantal mensen uit onze gemeente is weer bereid gevonden om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. We zouden het team met nog enkele mensen willen uitbreiden om zo de te lopen wijken wat kleiner te maken. Als u/jij mee wilt doen, geef dit dan even door aan Wim Koole: .
De enveloppen zullen bezorgd worden in de week van 19 – 26 januari. In de week daarna worden de enveloppen weer bij u opgehaald.

terug