Kerkbezoek Dorpskerk in juni 2020

Protocol voor De 150 cm Kerk, vanaf juni maximaal 30 kerkgangers                       
Beste gemeenteleden van de Dorpskerk
We zijn blij dat we vanaf juni weer voorzichtig met de zondagse erediensten kunnen beginnen, wel met een beperking van maximaal 30 kerkgangers waarvan al 6 personen vanwege hun functie aanwezig zijn (voorganger, organist, koster, lector, ouderling, diaken). Voor de uitvoering heeft de Kerkenraad de volgende afspraken gemaakt die wij willen voorleggen in de vorm van een protocol, deze gelden voor de diensten op 7, 14, 21 en 28 juni. Dit protocol is bindend tot er vanuit de overheid weer meer mogelijk is, dan zullen we evalueren hoe verder de komende  maanden.
 

Leiding 12+ club gezocht

Afgelopen september is de 12+club Love to Life gestart. Met negen enthousiaste tieners hebben we om de week op vrijdag een gezellige avond met een interessant thema en leuke spellen. Vanaf september zijn we opzoek naar iemand die het leuk vindt om als leiding aan te sluiten bij deze gezellige, actieve groep!

AH-statiegeld actie voor Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief mei 2020 van Ron en Nelleke, klik hier

In supermarkt AH Schipluiden kan men bij het emballage apparaat terecht om donaties te doen voor goede doelen. Vele kleintjes maken één grote is daar een waar gezegde.
 

PINKSTERSPEURTOCHT 31 MEI

Het is dit jaar niet mogelijk om met Pinksteren samen te komen en daarom organiseren we een pinksterspeurtocht voor alle leeftijden.

Voor de puzzelroute klik hier

Broeders en zusters van de gemeente Schipluiden, 18 maart 2020

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons allemaal bezig. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente. 

Kerkdienst luisterenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk
beluisteren?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Dorpskerk

Zondag 7 juni 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 7 juni 2020, klik hier
Live meekijken via YouTube, klik hier 
Protocol Kerkbezoek juni 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.