Adventproject Kindernevendienst: Dichtbij het licht

Dichtbij het Licht! Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van advent en Kerst.
Wat betekent het dat Jezus zichzelf het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht? 
De kindernevendienst heeft ervoor gezorgd dat het kerstproject thuis te volgen is. Klik op het driehoekje om te kijken wat we gaan doen.
 

Nieuwsbrief Ron en Nelleke November 2020

Lees de nieuwsbrief van Ron en Nelleke van november 2020!

Klik hier

Verkiezing ambtsdragers

Als het goed is, ontvangt u deze week een brief met het verzoek om namen voor te dragen voor de verkiezing van ambtsdragers. Vriendelijk verzoek om te reageren voor 15 november. Herkiesbaar zijn: Trudi Bouwmeester als wijkouderling (voor 2 jaar); Aria van Leerdam als diaken; Klaas van Leeuwen stelt zich verkiesbaar als waarnemend scriba. Hij legt dan zijn gedeelde functie als ouderling voor de ouderen neer. Aftredend zijn Adri van Schie (ouderling-KRM, voorzitter CvK); Trudie van Velzen en Karin van Leeuwen (wijkouderling ouderen). De volgende vacatures zien we graag weer opnieuw ingevuld: 2x Ouderling Kerkrentmeester; 2x Wijkouderling voor ouderen; 1x Ouderling-scriba. Graag ook uw voorbede voor de kerkenraad, want kerk zijn we samen.

Startzondag 13 september 2020

Wat was het fijn elkaar weer te ontmoeten afgelopen zondag 13 september! 
Hartelijk dan voor ieders bijdrage over het thema "Het goede leven"
Hierbij de bijdrage en klik op het pijltje rechts naast/onder het plaatje om de terugblik te lezen en wat foto's te bekijken.

Klik hier  Wat wil je onthouden? 

Kerkdienst luisteren en kijkenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren en meekijken (via vakje kijken)?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk
zondag 6 december 2020
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
2e Advent

Orde van dienst zondag 2 december, klik ?
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.