Onvoorwaardelijke liefde Onvoorwaardelijke liefde

Zondag 18 februari a.s. is de 1e zondag van de 40-dagentijd, de voorbereiding van het Paasfeest. De versoberingstijd is het moment om je bewust te zijn van wat er allemaal speelt in de wereld en stil te staan bij het lijden en de nood van onze naaste.
Het thema van de veertigdagentijd campagne is dit jaar: “Onvoorwaardelijke liefde”.

Iedereen kan meedoen aan de versoberingsactie: Doe een donatie in de versoberingsbus die achter in de Dorpskerk staat. A.s zondag worden spaardoosjes uitgedeeld aan de kinderen en zo kunnen ook zij meedoen aan de versoberingsactie. Op Paasmorgen, zondag 1 april worden alle doosjes verzameld op het hek van het koor in de Dorpskerk.

De oecumenische versoberingsmaaltijd wordt georganiseerd op donderdag 15 maart 2018 in Het Baken. Hierover later meer!
 
We hopen en vertrouwen erop dat we met elkaar de versoberingsactie tot een succes maken door bijvoorbeeld iets van onze overvloed af staan in de bus achter in de kerk.

De Diaconie van de Dorpskerk

 
Vastenwandelingen Vastenwandelingen

In de veertigdagentijd wordt er weer elke dag, uitgezonderd de zondag, in oecumenisch verband gewandeld als een soort pelgrimage, een bedevaart ter voorbereiding op het feest van Pasen. In de ontmoeting met elkaar hopen we de Ander te ontmoeten en ons te bezinnen op de betekenis van Pasen. De wandelingen zijn verdeeld over de kernen van Midden Delfland en beginnen telkens om 9.00 uur in het plaatselijke parochiecentrum met een kort meditatief moment. Het volledige schema is te vinden in de hal van de Dorpskerk op het prikbord en in het Baken aan het mededelingenbord. Hier worden alleen de wandelingen in Schipluiden genoemd. De eerste wandeling in Schipluiden is op vrijdag 16 februari en start om 9.00 uur in de Schelp. Iedereen kan gratis meedoen. Er is na afloop koffie en thee. De versoberingsbus staat klaar voor een vrijwillige bijdrage aan de vastenactie.

 
Petrus Petrus
Nieuw: Petrus
Net verschenen: een nieuw magazine over
geloof, hoop en liefde. 
Petrus vertelt kleine en grote verhalen over
mensenen lokale protestantse kerken in heel
Nederland.

Via deze link kunt u een gratis abonnement
aanvragen:

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/
abonnementen/tijdschriften/nieuw-ledenmagazin

 
Welkom Welkom


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Schipluiden! Er wordt nog volop gewerkt aan de invulling van de site!

Wij zijn een gemeente die in God geloven en dat beleven en belijden binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente is samengesteld uit mensen met diverse kerkelijke achtergronden, diverse leeftijden, trouwe en incidentele kerkbezoekers. Er zijn veel vrijwilligers actief! Onze gemeente kenmerkt zich door jonge en oude mensen die omzien naar elkaar en de mensen om ons heen.

 
Kerkdienst luisteren Kerkdienst luisterenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk
beluisteren?
Klik op onderstaande link!

http://www.kerkomroep.nl/#/kerkenqueryString=schipluiden&orderBy=plaats