Oecumenische Avondgebeden Stille Week Oecumenische Avondgebeden Stille Week

Thema: Eén van ons
 
Van maandag 26 t/m donderdag 29 maart 2018 worden er in de koorruimte van de Dorpskerk avondgebeden gehouden. Het zijn korte bijeenkomsten van ongeveer een half uur, beginnend om 19.30 uur. Dit jaar is gekozen om aan de hand van schilderijen van Sieger Köder stil te staan bij een aantal momenten van de weg die Jezus heeft afgelegd naar de plaats van zijn veroordeling, Golgotha. Aan de hand van deze afbeeldingen, de symboliek van licht, korte lezingen uit de bijbel, liederen, gebeden, muziek en stilte willen we de bezoekers uitnodigen in gedachten mee te gaan op die weg en erover na te denken, wat het voor onszelf betekent. Zo bereiden we ons voor op de viering van Goede Vrijdag en Pasen. U bent van harte welkom!

                       

 
Ontmoetingsmaaltijd 2018 Ontmoetingsmaaltijd 2018

Op donderdag 15 maart 2018 wordt de oecumenische ontmoetings/vastenmaaltijd gehouden. Aanvang is 19.00 uur in Het Baken van de Dorpskerk aan de Dorpsstraat.

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Samen eten, een speciale maaltijd naar wat de thema's van de acties onze kookkunsten mag weergeven. En een moment om elkaar te ontmoeten in de 40-dagentijd. 
We delen met elkaar de thema's:
"Doen wat niemand wil doen" en "Onvoorwaardelijke liefde"

Mooie verhalen en beelden zullen u getoond worden. De kosten zijn geheel naar uw eigen beleving, er staat een bus waarin u uw bijdrage kunt doen.

Aanmelden kan bij Aria van Leerdam, 015-3808047 of Ans Rimmelzwaan 015-3808409.
U kunt dan ook aangeven of u opgehaald wilt worden.

 
Wijkontmoetingen Wijkontmoetingen

 
In maart/april 2018 bent u welkom op één van de drie wijkontmoetingen in het dorp. U krijgt daarvoor binnenkort een uitnodiging. Data waaruit u kunt kiezen zijn: 20 of 27 maart of 5 april. Graag aanmelden bij één van de wijkouderlingen.

 
Spelletjes Spelletjes

 
Onvoorwaardelijke liefde Onvoorwaardelijke liefde

We zitten midden in de 40-dagentijd, de voorbereiding van het Paasfeest. De versoberingstijd is het moment om je bewust te zijn van wat er allemaal speelt in de wereld en stil te staan bij het lijden en de nood van onze naaste.
Het thema van de veertigdagentijd campagne is dit jaar: “Onvoorwaardelijke liefde”.

Iedereen kan meedoen aan de versoberingsactie: Doe een donatie in de versoberingsbus die achter in de Dorpskerk staat. A.s zondag worden spaardoosjes uitgedeeld aan de kinderen en zo kunnen ook zij meedoen aan de versoberingsactie. Op Paasmorgen, zondag 1 april worden alle doosjes verzameld op het hek van het koor in de Dorpskerk.

We hopen en vertrouwen erop dat we met elkaar de versoberingsactie tot een succes maken door bijvoorbeeld iets van onze overvloed af staan in de bus achter in de kerk.

De Diaconie van de Dorpskerk

 
Vastenwandelingen Vastenwandelingen

In de veertigdagentijd wordt er weer elke dag, uitgezonderd de zondag, in oecumenisch verband gewandeld als een soort pelgrimage, een bedevaart ter voorbereiding op het feest van Pasen. In de ontmoeting met elkaar hopen we de Ander te ontmoeten en ons te bezinnen op de betekenis van Pasen. De wandelingen zijn verdeeld over de kernen van Midden Delfland en beginnen telkens om 9.00 uur in het plaatselijke parochiecentrum met een kort meditatief moment. Het volledige schema is te vinden in de hal van de Dorpskerk op het prikbord en in het Baken aan het mededelingenbord. 
Er wordt in Schipluiden vanaf de Schelp gewandeld op maandag 12 maart en donderdag 15 maart om 09.00 uur. Er is na afloop koffie en thee.
De versoberingsbus staat klaar voor een vrijwillige bijdrage aan de vastenactie.

 
Petrus Petrus
Nieuw: Petrus
Net verschenen: een nieuw magazine over
geloof, hoop en liefde. 
Petrus vertelt kleine en grote verhalen over
mensenen lokale protestantse kerken in heel
Nederland.

Via deze link kunt u een gratis abonnement
aanvragen:

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/
abonnementen/tijdschriften/nieuw-ledenmagazin

 
Kerkdienst luisteren Kerkdienst luisterenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk
beluisteren?
Klik op onderstaande link!

http://www.kerkomroep.nl/#/kerkenqueryString=schipluiden&orderBy=plaats

 
Welkom Welkom


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Schipluiden! Er wordt nog volop gewerkt aan de invulling van de site!

Wij zijn een gemeente die in God geloven en dat beleven en belijden binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente is samengesteld uit mensen met diverse kerkelijke achtergronden, diverse leeftijden, trouwe en incidentele kerkbezoekers. Er zijn veel vrijwilligers actief! Onze gemeente kenmerkt zich door jonge en oude mensen die omzien naar elkaar en de mensen om ons heen.