Zingen in de kerk

Het is mogelijk voor 5 mensen voorin de kerk de samenzang te verzorgen.
Mocht u of jij een keer willen meezingen, geef het dan door aan Jeanne Bouwmeester.
Zij laat dan weten op welke zondag u/jij mee kunt doen. We nemen de liederen dan voor de dienst door en starten daarmee om 9.15 uur.

Kerkomroep

Afgelopen zondag 26 juli hebben alleen de gebruikers  van een luisterkastje de dienst direct kunnen beluisteren. Voor alle andere toepassingen werkte het helaas niet. Het probleem zit waarschijnlijk in de automatische computeraanpassingen die  het beheersysteem van Kerkomroep in problemen bracht. De verwachting is dat dit inmiddels is opgelost en u de diensten gewoon weer kan beluisteren.
 

KerkbezoekHet is mogelijk in de kerk aanwezig te zijn bij de morgendienst. Omdat we onderling 1,5 meter afstand moeten houden kunnen er maximaal 70 personen in onze kerk. De kerkenraad heeft besloten, dat u zich niet meer van tevoren hoeft aan te melden. Bij binnenkomst moet u zich wel registreren. Deze lijsten worden een paar weken bewaard om in geval er een besmetting bekend wordt na te kunnen gaan wie er mogelijk risico heeft gelopen. De zitplaatsen zijn niet vrij te kiezen. Graag de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen die de plaatsen aanwijzen. Maak geen gebruik van de garderobe, maar houdt eventueel de jas bij u. Uitgang is via de zijdeur waar ook de collectebussen staan. Na afloop wordt er geen koffie geschonken in het Baken.

 

Kerkdienst luisterenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk
beluisteren?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Dorpskerk

Zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur 
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 2 augustus 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.