Bijbelgesprekskring Schelp

Geloven in de marge

Oecumenische Bijbelgesprekskring in de Schelp
Seizoen 2019 – 2020

In het jaar 54 schreef de apostel Paulus een brief aan een klein groepje mensen in een grote stad: de Christelijke gemeenschap in de havenstad Korinthe. Deze mensen stonden aan het begin van een beweging die de wereld zou veranderen. In de tijd waarin deze brief werd geschreven, werd hij nauwelijks opgemerkt. Maar deze brief uit de marge van de toenmalige wereld wordt nu overal op aarde gelezen.

In de brief aan Korinthe gaat het over leiderschap, relaties, seks, sociale tegenstellingen, vrijheid en verantwoordelijkheid.
De bijeenkomsten worden voorbereid aan de hand van een boekje dat gebaseerd is op een serie toespraken over deze brief. De toespraken zijn gehouden in Amsterdam, in een jonge christelijke gemeenschap: Via Nova. Bij die toespraken waren mensen aanwezig met en zonder een christelijke achtergrond. Daardoor is het materiaal laagdrempelig.

Practische informatie:
Bijeenkomsten worden telkens op woensdagmorgen gehouden in parochiecentrum De Schelp, B.M.Singel Schipluiden, vanaf 10.00 uur, aanvang 10.15 uur.
Leiding is afwisselend in handen van pastor Eli Stok en ds. Erika Dibbets.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de gespreksleiders:
e.stok@rkdelft.nl
predikant@protestantschipluiden.nl
terug

Viering Jacobuskerk (Dorpskerk gesloten)

Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Oecumenische viering in de Jacobuskerk,
vooraf opgeven via Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl

Protocol 150 cm Dorpskerk, klik hier
Kerkomroep, klik hier, kies voor de Jacobuskerk
Liturgie Vredesdienst, klik hier
 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.