Geen zang, geen bezoek

15 januari 2021

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland hebben we het dringende advies gekregen om gedurende de lockdown niet meer te zingen in de kerk, ook niet met een klein groepje. Dat vinden we erg jammer, maar toch volgen we dit advies op. De dreiging van de ‘Engelse variant’ van Covid19 is de belangrijkste reden hiervoor. Bezoekers zijn tenminste tot en met 7 februari niet welkom in de kerk. Alleen voor degenen die een taak hebben, is de kerk toegankelijk. Ondanks deze beperking proberen we toch mooie en zinvolle vieringen uit te zenden vanuit onze eigen Dorpskerk via Kerkomroep. En als u thuis meezingt, houden we samen toch de lofzang gaande.
 
terug

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk, Zondag 24 januari 2021
Oecumenische viering

10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst zondag 24 januari 2021, komt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Alle vieringen zijn ZONDER bezoekers

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.