Kerkomroep

Als u een kerkdienst wilt beluisteren en u hoort eerst een poosje (bijna) niets, is er niets aan de hand. De apparatuur wordt vroeger aangezet dan gebruikelijk, waardoor het soms wel een kwartier stil kan zijn voordat u orgelspel hoort. Wacht rustig af, of schuif de aanwijzer (bolletje) op het afspeelbalkje iets naar rechts.

Kerkdiensten beluisteren

Wilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl