Belijdeniscatechesatie Belijdeniscatechesatie

Er heeft zich al één kandidaat gemeld, die zich wil voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Wil jij soms ook meedoen? Zo’n voorbereiding bestaat uit het bespreken van de kernpunten van het christelijk geloof en wat het betekent om belijdend lid van de kerk te zijn. Het is leerzaam om daar met een paar anderen over in gesprek te zijn. Ook als je nog niet zeker weet, of je daadwerkelijk belijdenis gaat doen, want tijdens deze gesprekken is er ruimte om die onderwerpen aan de orde te stellen die jij belangrijk vindt. Gewoonlijk kost je dit zes avonden en als je besluit wel belijdenis te doen, dan komt er nog een avond bij. De datum wordt in overleg bepaald. Belangstelling? Meld je aan bij ds. Dibbets via mail:

 
Meedenkers voor de jeugd gezocht! Meedenkers voor de jeugd gezocht!

Als jeugdwerker kan ik een hoop ideeën bedenken. Maar ik ben maar alleen. Daarom ben ik op zoek naar mensen die mij willen helpen. Helpen plannen bedenken voor de jeugd.
Ik ben op zoek naar 3 mannen of vrouwen. Actief zijn in het jeugdwerk is niet nodig, maar mag natuurlijk wel. Samen zullen we een nieuwe jeugdraad vormen, af en toe bij elkaar komen en bekijken of het jeugdwerk goed loopt en kijken of we het nog leuker kunnen maken. Samen willen wij de vonk zijn die de liefde van God doorgeeft! Interesse? bel: 06 51 689 084 of mail:
 

 
Jeugdwerker Jeugdwerker

Als jeugdwerker zal ik me eerst voorstellen. Ik ben Hanneke Vinke. Ik woon vanaf de herfstvakantie in Rijswijk samen met mijn man en 3 kinderen. Binnen de jeugd van Schipluiden zal ik me op verschillende onderdelen gaan richten. Allereerst gaan we starten met toerustingsavonden voor de ouders van de jongere kinderen (tot 12 jaar). We gaan samen op zoek naar hoe je geloven en de kerk in je dagelijks leven samenbrengt. We zullen veel uiteenlopende onderwerpen behandelen. 

Ook gaan we een 12+ club starten op een nog nader te bepalen avond om de week. Een hoop gezelligheid en vriendschap staat voorop, maar we willen zeker ook praten over wat geloven voor jou betekent. 
Heb je geen uitnodiging ontvangen? Ben je wel nieuwsgierig naar een van de activiteiten? Of heb je andere vragen, over iets dat met jeugdwerk te maken heeft? Neem contact op: