zo 6 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Nel van Dorp uit Den Haag
Viering Dorpskerk

Collecte Kerkrentmeesters Kerk & Israël
Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Diaconie collecte 
Zondag 6 oktober collecteert de Diaconie bij de uitgang voor de Rudolphstichting. Deze stichting zet zich in voor kinderen die uit huis geplaatst zijn vanwege complexe problemen thuis en zorgt ervoor dat deze kinderen toch veilig kunnen opgroeien in een gezinssituatie. Dat gebeurt onder andere in het Jeugddorp De Glind en door het bevorderen van gezinshuizen verspreid over heel Nederland. De Glind is een klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Het wonen, leren/werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen. Hulp aan deze kinderen kan niet gemist worden en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte aan. Geeft u liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Rudolphstichting
 

terug