zo 2 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Viering Dorpskerk

Zondag 2 februari zal er afscheid en herbevestiging zijn van ambtsdragers. Er zal een gedachteniskruisje worden opgehangen voor Nic v.d. Windt en het muziekteam o.l.v. Arianne Thijs zal muzikale medewerking verlenen. Als ambtsdragers worden herbevestigd: Louis van der Schee (diaken) en Trudie van Velzen (voor een jaar als ouderen-ouderling), Jeannet van Leeuwen (voor twee jaar als ouderling). Martine van der Bos (scriba), Sandra van den Berg (ouderling), Michel Brik (penningmeester kerkrentmeesters), Wil Ouwendijk (kerkrentmeester, blijft wel de agenda van kerk en Baken beheren) nemen afscheid van hun taak. Helaas zijn de vacatures nog niet ingevuld.
Er zijn wel wat voorbereidingen gaande, maar er is nog hulp welkom. Vooral het scribaat en penningmeesterschap vraagt aandacht. Graag uw voorbede voor de kerkenraad.

Collectes
Tijdens de ochtenddienst collecteren de kerkrentmeesters en bij de uitgang vraagt de Diaconie uw bijdrage.

Diaconie collecte voor het werelddiaconaat.
Deze vraagt de Diaconie uw aandacht voor boeren in Oeganda die al ernstige gevolgen ondervinden van de klimaatveranderingen die zich in die regio laten gelden. In Nederland merken we het in drogere zomers, door iets meer harde regenbuien. Ook lijkt het steeds onwaarschijnlijker dat we nog een elfstedentocht mogen meemaken op ijs. Voor de boeren in Oeganda, die uit het verleden moeite hadden in hun bestaan te voorzien, zijn de veranderingen veel moeilijker. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over.
De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in sterke boerenorganisaties en werkt onder andere aan de volgende initiatieven.
 Energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
 Zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
 Samen bomen planten om erosie te voorkomen
 Hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten.
 Overgaan tot andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
 Boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen
 Spaargroepen vormen om landbouwinvesteringen te kunnen betalen
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Oeganda om te overleven en het grondgebied tegen verwoestijning te besparen, en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.
Geeft u liever een gift via de bank dan kan dit op; Diaconie Prot. Gemeente
bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Oeganda 

terug