zo 16 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Hans Mast
Viering Dorpskerk

Bij de dienst
Zondag 16 februari zal in de morgendienst ds. H. Mast uit Ter Heijde bij ons voorgaan.

Collectes
Tijdens de dienst collecteren de kerkrentmeesters en bij de uitgang vraagt de Diaconie uw
bijdrage.

Collecte Werelddiaconaat Kameroen
Zondag morgen collecteert de Diaconie bij de uitgang voor het werelddiaconaat in dit geval voor
mensen in Kameroen. De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-
Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de
gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor
kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal
in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de
boerengemeenschap van Noord-Kameroen. Dit werk is belangrijk om de mensen in hun
thuisomgeving voldoende perspectief te geven het land op te bouwen en geen toevlucht te zoeken
in andere gebieden, zoals op dit moment veel gebeurt met mensen in Afrika welke menen hun
gelukt te moeten beproeven in Europa met alle gevaren van dien.
Om deze mensen in hun eigen gebied een kans te geven bevelen we deze collecte dan ook van
harte bij U aan.
Geeft U het liever via een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr:
NL83RABO0146831535 o.o.v. Kamroen.

terug