zo 6 sep 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Viering Dorpskerk Heilig Avondmaal

Zondag 6 september kunnen we eindelijk weer eens het heilig avondmaal vieren. Er zal een ochtend- en een avonddienst zijn, zodat zoveel mogelijk mensen gelegenheid krijgen mee te vieren, verspreid over beide diensten. Zoals al eerder aangegeven zal de gang van zaken anders zijn dan gewoon, maar de betekenis blijft even waardevol. Als de nodiging gedaan wordt, komen de aanwezigen rij voor rij naar voren en nemen een stukje brood dat klaar staat/ aangereikt wordt en daarna een klein bekertje met wijn of druivensap. Het lege bekertje mag in de afvalbak gedaan worden. We lezen in de morgendienst uit 1 Koningen 17: 1-16 over de profeet Elia die in een tijd van hongersnood onderdak vindt bij een weduwe en haar kind. Olie en meel raken niet op. Een mooi thema bij de viering van de maaltijd van de Heer: het kan niet op!

Zondagsbrief, klik hier

Diaconie collecte Kenia
Zondag wanneer we aangepaste wijze de bediening en dankzegging voor het Heilig Avondmaal houden vraagt de diaconie u aandacht voor de projecten van de Tien. Dit maal vragen we uw aandacht voor het Kenia project. Sinds 1989 verricht Wim van den Burg ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het afgelegen noordoosten van Kenia. De doelstellingen van het project zijn de verbetering van het onderwijs, de medische voorzieningen, het drinkwater en irrigatie, de landbouw, de economie en de levensomstandigheden van de armen in het algemeen. Er wordt eveneens hulp geboden in de vorm van kleding, schoolgelden, voedsel enz., maar het uitgangspunt blijft, dat alleen steun wordt verleend, die van blijvende waarde is. De opvang en opleiding van armlastige- en weeskinderen in krotten is ook een belangrijk onderdeel van het project.
U kunt ook een gift geven via de bank: Diaconie Prot. Gemeente, bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. De Tien.
 

terug

Viering Jacobuskerk (Dorpskerk gesloten)

Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Oecumenische viering in de Jacobuskerk,
vooraf opgeven via Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl

Protocol 150 cm Dorpskerk, klik hier
Kerkomroep, klik hier, kies voor de Jacobuskerk
Liturgie Vredesdienst, klik hier
 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.