zo 13 sep 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Startweekend en Startzondag

Startweekend: “Het goede leven”
Houd het weekend van 12 en 13 september vrij i.v.m. het startweekend. We hopen dat ook in het nieuwe seizoen activiteiten van de Dorpskerk door kunnen gaan en niet belemmerd worden door Corona maatregelen. Er wordt aan gewerkt om op een veilige manier leuke activiteiten te organiseren voor jong en oud(er). Zaterdagmiddag is de kerk open tussen 13.00 en 17.00 uur voor bezichtiging in het kader van openmonumentendag. De jeugd komt zaterdagmiddag en avond bij elkaar in het Baken en op zondag is er een bijzondere kerkdienst voor het hele gezin. Alvast willen we vragen om deze keer juist wel een mobiele telefoon mee te nemen en alvast deze app te downloaden: mentimeter. We gaan er van uit dat we de kerkdienst e.d. kunnen houden op een boerenerf aan de Willemoordseweg, maar bij slecht weer moeten we ons toch beperken tot de Dorpskerk. Na afloop zijn er activiteiten en spelletjes bedacht voor jong en oud, met aansluitend de picknick, waarvoor iedereen dit keer een eigen lunchpakketje moet meenemen (vanwege Corona). Voor drinken en misschien nog wat extra’s wordt gezorgd. Het programma loopt tot 14.30 uur. Bij slecht weer kunnen we nog wel samen lunchen, maar de andere extra activiteiten op zondag zullen dan vervallen.

BELANGRIJK!! Om alles vlekkeloos te laten verlopen wordt jou/u gevraagd zich op te geven voor deelname aan de dienst en activiteiten door te bellen of te mailen naar: Trudi Bouwmeester  trudischotel@outlook.com. Natuurlijk hopen we op goed weer zodat alles kan plaatsvinden op een buitenlocatie, want we hopen op een grote opkomst!!

terug