zo 20 sep 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Vredesdienst in de Jacobuskerk

Liturgie, klik hier

Zondag 20 september staat in het teken van vredeszondag. Heel toepasselijk is het dan ook dat we die zondag samen vieren met onze R.K. zusters en broeders. We mogen samenkomen in de H. Jacobuskerk. De dienst begint om 10.00 uur en ds. E. Dibbets-van der Roest zal voorgaan. U dient zich van tevoren aan te melden bij het parochiesecretariaat Burg. Musquetiersingel 56, tel. 015 380 1810 of e-mail: schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl Bij binnenkomst wordt een zitplaats aangewezen. Er wordt na afloop geen koffie geschonken. Thema van de viering is: Vrede verbindt verschil. De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Door de coronacrisis blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn. Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel verschillen zijn niet weg te nemen, en dat moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één. Het vraagt moed om op te komen voor de ander, die anders is. 

Collecte oecumenische viering
Er zal bij de uitgang één collecte zijn bestemd voor het vredeswerk van PAX. Een inspirerend voorbeeld is het werk van Surood Ahmad voor de Iraakse vrouwenorganisatie Al-Amal. Een organisatie die met steun van PAX vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen in Irak. Surood, die haar hele familie verloor tijdens de Golfoorlog in 1991, zet zich in voor een beter leven voor vrouwen. Zo voert ze al jarenlang een niet aflatende strijd met de politie om ervoor te zorgen dat de aanklachten van mishandelde, verkrachte en uitgebuite vrouwen worden opgenomen. Met gevaar voor eigen leven, vanwege de verregaande corruptie en de betrokkenheid van sommige politieagenten bij de vrouwenhandel. Toch gaat ze onverschrokken door met haar vredeswerk. Over de hele wereld ondersteunt PAX het vredeswerk van krachtige en vaak jonge mensen als Surood in hun strijd voor vrede en rechtvaardigheid. Daarvoor is uiteraard geld nodig. Uw betrokkenheid en bijdrage zijn goud waard. Helpt u mee? U kunt ook een gift overmaken op IBAN NL03TRIO0390515000 o.v.v. Vredesweek 2020 t.n.v. PAX in Utrecht. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

terug

Viering Jacobuskerk (Dorpskerk gesloten)

Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Oecumenische viering in de Jacobuskerk,
vooraf opgeven via Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl

Protocol 150 cm Dorpskerk, klik hier
Kerkomroep, klik hier, kies voor de Jacobuskerk
Liturgie Vredesdienst, klik hier
 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.