Berichtje van het “Kerk TV team”

We zijn blij u/jullie te kunnen vertellen dat we een team gevormd hebben die wekelijks een PowerPointPresentatie maakt en beeld en geluid kan uitzenden. Zeker nu er de komende weken nog geen bezoekers in de kerk kunnen, is het heel fijn dat er thuis gewoon gekeken en geluisterd kan worden naar de kerkdienst.
Uiteraard lopen we nog tegen wat ‘beginnersfoutjes’ aan en soms laat de techniek ons een beetje in de steek, maar we hebben ook in de afgelopen weken al heel veel ervaring opgedaan.
Er zijn inmiddels vier mensen benaderd die, zodra de uitzending begint, meekijken en in contact staan met de personen die boven naast het orgel aan de regietafel zitten. U hoeft dus niet naar de koster te bellen of iemand anders te benaderen tijdens de dienst als bijvoorbeeld het geluid of beeld wegvalt. In veel gevallen is heel even wachten, of een keer de internetpagina verversen, voldoende.

Heeft u/jij tips ,suggesties of feedback voor het team, geef dat dan zeker door!!
 

Kerstgroeten

Klik op onderstaande link en bekijk de Kerstgroeten van gemeenteleden van de protestantse gemeente schipluiden, het filmpje is afgespeeld op 1e Kerstdag in de viering van 10.00 uur

Kerstgroeten

 

Kerkdienst luisteren en kijkenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren en meekijken (via vakje kijken)?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk, Zondag 24 januari 2021
Oecumenische viering

10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst zondag 24 januari 2021, komt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Alle vieringen zijn ZONDER bezoekers

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.